SİRTAKİ DERS AKIŞI

sirtaki-ders-akisi

Sirtaki kursumuz haftada bir defa 1 saat süreyle ve 3 aylık periyotta yapılmaktadır. Dersleri, katılımcının hiçbir şey bilmediğini esas alarak sıfırdan başlatıyoruz. Temel vücut duruşu, tutuş pozisyonları gibi ön hazırlıklardan sonra, basitten karmaşığa doğru metodolojisini izleyerek her derste yeni hareketler ekleyip figür repertuarımızı oluşturuyoruz.

Karmaşık olabilecek figürleri önce sayısal olarak parça parça öğreniyoruz, ardından parçaları birleştirip müzik eşliğinde hareketi oturtuyoruz. Teknik çalışmaya paralel olarak, karakter, ifade ve müziği yorumlama gibi estetik boyutlar üzerinde de duruyoruz. Derslerde genel olarak Yunanca terminoloji kullanıyoruz; her figürü Yunanca adıyla öğretiyoruz. Birlikte dans edebilmek için bu figür isimlerinin herkesçe bilinmesi gerekiyor. Kendisinin de ortalama bir performans göstermesi koşuluyla, bir katılımcı iki ay içinde ciddi bir aşma kaydedebilmektedir.

Erdem Ercan Yunan halk danslarıyla 2001 yılında gerçekleştirdiği Yunanistan gezileri sırasında tanışmış ve ilk adımlar orda atılmıştır. Son 3 yıldır da bu alanda eğitimler vermektedir.